Scheidingsmediation

Scheiden is in veel situaties een pijnlijk proces. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Naast financiële en juridische zaken spelen vooral emotionele factoren de hoofdrol. De onderlinge communicatie wordt vaak ernstig belemmerd.

Scheidingsmediation is een manier van scheiden, waarbij u, onder begeleiding van een mediator, samen met de andere partij afspraken maakt over alle zaken die met de scheiding te maken hebben. Scheidingsmediation oftewel familiemediation van het Familierechthuis is een echte maatwerkoplossing waarbij de belangen van alle betrokkenen een even grote rol spelen. Wie de (echt)scheiding ‘wint’ is niet belangrijk, het gaat erom een duurzame en praktische oplossing voor het conflict te vinden waarmee alle partijen kunnen leven. Zodat relaties niet onnodig beschadigen, en zeker de relatie van ouder tot kind niet. Als partners uit elkaar maar wel samen als ouders verder. Met scheidingsmediation neemt u stappen om het gezamenlijke leven af te ronden. Financieel, juridisch en emotioneel.

 

Aspecten die onder andere aan de orde komen bij scheidingsmediation

  • De gewenste omgangsregeling tussen kinderen, vader en moeder
  • Het opstellen van een ouderschapsplan en het berekenen van kinderalimentatie
  • Het bepalen van eventuele partneralimentatie
  • Woonsituatie: wie blijft in de woning of moet de koopwoning verkocht worden?
  • Boedelverdeling, verdeling opgebouwd (nabestaanden)pensioen en aanpassing verzekeringen
  • Gemaakte afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant
  • Eventueel het convenant en het ouderschapsplan laten bekrachtigen door de rechter

 

Helder gespreksverslag

Na elk gesprek maakt Het Familierechthuis een gespreksverslag. Doorgaans worden na een aantal gesprekken mede aan de hand de gespreksverslagen de gemaakte afspraken vastgelegd in scheidingsconvenant (voor financiële afspraken) en eventueel een ouderschapsplan (voor afspraken betreffende de kinderen).

 

Mediationovereenkomst

Aan het begin van het mediationproces sluiten partijen en de mediator een mediationovereenkomst volgens het MfN Mediation Reglement. In deze overeenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd. Belangrijke punten in deze overeenkomst zijn:

Inspanningsverplichting
Partijen en de mediator verplichten zich in te spannen de mediation tot een goed einde te brengen.

Vrijwilligheid
Partijen doen altijd vrijwillig mee aan de mediation. Elk van de partijen kan op ieder gewenst moment de mediation beëindigen.

Geheimhouding
Partijen en de MfN mediator verplichten zich tot geheimhouding. Dit waarborgt dat partijen vrij met elkaar kunnen praten en er geen inmenging (gevraagd of ongevraagd) van derden kan plaatsvinden.

Convenant – Ouderschapsplan
De mediation eindigt met een overeenkomst. Hierin legt u het resultaat van de mediation schriftelijk vast. Daarmee zijn de gemaakte afspraken juridisch bindend en kunt u hieraan rechten ontlenen. Met een convenant en het ouderschapsplan heeft u een beginpunt en van daaruit kunt u verder. Dat geeft houvast en kan conflicten achteraf voorkomen.

 

Mogelijkheid voor gefinancierde rechtsbijstand

Mediator Nancy Hermans is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Lees meer hierover op www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/

Meer over tarieven van Het Familierechthuis vindt u op familierechthuis.nl/tarieven/

 

Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet, wist ik dat als ik niet al mijn angst, haat, en bitterheid zou achterlaten, ik dan nog altijd gevangen zou zijn  –  Nelson Mandela 

 

Heeft u vragen over mediation door Het Familierechthuis? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of mediation iets voor u is. Wordt u liever zelf gebeld? Stuur een e-mail naar het Familierechthuis en we bellen u terug. U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloop spreekuur.