Overige juridische onderwerpen

Het Familierechthuis Advocatuur ook voor juridische ondersteuning zoals:

 • Partner- en kinderalimentatie

 • (Ouderlijk) gezags(wijzigingen)

 • Omgang

 • Boedelscheiding/ afwikkeling huwelijksvoorwaarden

 • Verevening c.q. verdeling van pensioenaanspraken

 • Curatele en bewind (mentorschap)

 • Ondertoezichtstelling

 • Uithuisplaatsing

 • Afstamming/vaderschap/erkenning/ontkenning

 • Adoptie/stiefouderadoptie

 • Naamswijziging

 • Erfrechtelijke kwesties

 • Beschermingsmaatregelen

 • Internationaal familierecht

U kunt direct contact opnemen met Het Familierechthuis voor aanvullende juridische ondersteuning. Wordt u liever zelf gebeld? Klik dan op “Mail ons” U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloop spreekuur.