Verbreking samenwoning/ontbinding samenlevingscontract

U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo’n stap is uiteraard heel wat vooraf gegaan. Er zijn vaak kinderen bij betrokken, wat het allemaal emotioneler en gecompliceerder maakt. Er moet ineens veel geregeld worden. Waar gaat u wonen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoeveel alimentatie moet en kan er betaald worden? Hoe moeten de bezittingen en schulden verdeeld worden?

Bij de beëindiging van een samenwoning/ontbinding samenlevingscontract spelen vaak andere aspecten een rol dan bij een echtscheiding. De wet biedt geen regeling die de juridische verhouding tussen samenwonende partners regelt, zoals het huwelijksvermogensrecht dat voor echtgenoten en geregistreerde partners wel doet. Dit zorgt ervoor dat het feit dat partners gaan samenwonen geen vermogensrechtelijke gevolgen heeft. Met andere woorden, als de partners uit elkaar gaan, vindt een verdeling van de vermogens alleen plaats als tussen de partijen een gemeenschap ontstaan is, bijvoorbeeld doordat u samen een woning hebt gekocht. Uit elkaar gaan terwijl u samenwoont verplicht niet per se tot een verder strekkende afwikkeling.

Zijn er kinderen in het spel, die tijdens of na samenleving geboren zijn? Dan kunnen deze en andere vraagstukken aan de orde zijn:

– Heeft de vader de kinderen erkend?
– Bent u beiden belast met het gezag over de kinderen?
– Is er recht op omgang ook al zou de vader de kinderen bijvoorbeeld niet erkend hebben?
– Heeft de (biologische) vader (niet de juridische vader) een alimentatieverplichting?

Wilt u meer weten over de gang van zaken bij de verbreking van een samenwoning/ontbinding samenlevingscontract? Of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij ondersteunen u graag met juridisch advies.

U kunt direct contact opnemen met Het Familierechthuis. Wordt u liever zelf gebeld? Klik dan op “Mail ons” U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloop spreekuur.