Scheiden: hoe vertel ik het mijn kinderen?

Een goede scheiding is beter dan een slecht huwelijk. Voor uzelf, maar zeker ook voor uw kinderen. Een van de belangrijkste momenten om ervoor te zorgen dat uw kinderen op de juiste manier met de scheiding (kunnen) omgaan, is het Gesprek. Het Gesprek waarop u voor het eerst uw kinderen vertelt dat u uit elkaar gaat. Dit gesprek, ook wel het paraplugesprek genoemd, is van onschatbare waarde voor de toekomst.

Bij scheiden is het paraplugesprek met uw kinderen belangrijkOp het moment dat wij van het Familierechthuis voor het eerst met onze cliënten spreken, zijn de kinderen vaak al op de hoogte van de aanstaande scheiding. Helaas zijn de omstandigheden voor deze informatie niet altijd optimaal geweest. Daarom geven wij u graag tips voor hét gesprek: hoe vertelt u het uw kinderen dat u uit elkaar gaat?

Tips voor het gesprek met uw kinderen
Juridisch gezien hebt u beiden recht op voortzetting van de relatie met uw kinderen, en tegelijkertijd de plicht om uw kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe situatie. Als mediators zorgen wij voor een zo goed mogelijke (echt)scheiding. Het gesprek dat u beiden met uw kinderen gaat voeren, speelt daar een grote rol in, zowel op praktisch als emotioneel gebied. Hier volgen onze tips voor dit moeilijke maar belangrijke gesprek met uw kinderen.

10 dingen die u WEL moet doen als u uw kinderen vertelt dat u gaat scheiden:

1. Vertel het samen
Het zijn uw beider kinderen. Vertel het als gelijkwaardige ouders aan uw kinderen dat u uit elkaar gaat.

2. Maak er tijd voor vrij
Plan het in en neem er de tijd voor. Als u het nieuws tussen neus en lippen door vertelt, krijgen uw kinderen geen goed beeld van de gevolgen. Uw kinderen hebben bovendien tijd nodig om dit te verwerken, dus praat bij voorkeur met uw kinderen voordat de scheiding daadwerkelijk plaatsvindt.

3. Houd de schuld bij uzelf
U en uw partner gaan uit elkaar. Dat is uw beslissing. Het is belangrijk de kinderen duidelijk te maken dat zij hier geen schuld aan hebben en dit nooit hadden kunnen voorkomen door iets anders te zeggen, denken of voelen.

4. Kies een geschikt moment
Probeer een geschikt moment te kiezen waarop uw kinderen emotioneel zo stabiel mogelijk zijn. Liever niet in een drukke toetsweek, maar bijvoorbeeld aan het begin van het weekend zodat u kunt zien wat de boodschap teweeg brengt.

5. Vertel het in de eigen omgeving
Vertel dat u als ouders uit elkaar gaat op een plek die uw kinderen goed kennen en waar ze zich op hun gemak voelen.

6. Stem het verhaal vooraf af
Door vooraf samen te bespreken wat u uw kinderen gaat vertellen, blijft het voor de kinderen helder ondanks dat het emotioneel is. Het is ook belangrijk dat u vertelt wat in grote lijnen de reden van de scheiding is.

7. Vertel wat er gaat gebeuren
Uit elkaar gaan heeft naast emotionele ook praktische gevolgen. Door de volgende stappen te vertellen en duidelijk te maken wat er gaat gebeuren op de lange termijn, houdt u onzekerheid weg bij uw kinderen.

8. Gebruik de wij-vorm
U gaat samen uit elkaar, breng het nieuws dan ook samen onder woorden. De wij-vorm is belangrijk in dit verhaal.

9. Blijf samen ouders
Het is belangrijk te benadrukken dat u wel samen ouders blijft. U gaat scheiden, maar u scheidt zelf niet als ouder van uw kinderen. Kinderen moeten goed weten dat u ondanks de scheiding samen één lijn blijft trekken.

10. Houd uw emoties onder controle
Voorkom dat u bij uw kinderen gaat uithuilen. Kinderen mogen best weten dat u verdrietig bent, maar bespreek uw emoties op een ander moment met volwassenen.

5 dingen die u vooral NIET moet doen als u uw kinderen vertelt dat u gaat scheiden:

1. Ruzie maken
Dit is een belangrijk moment in het leven uw kinderen. Samen ruzie maken moet u hierbij hoe dan ook voorkomen. Blijf respectvol naar elkaar.

2. De ander de schuld geven
Waar twee mensen scheiden, hebben twee mensen schuld. Ook als dat in uw ogen anders is, moet dit niet het probleem van uw kinderen worden.

3. De slachtofferrol aannemen
Om uw kinderen zo goed mogelijk in te lichten, is het belangrijk dat u niet in de rol van slachtoffer kruipt. U blijft in dit moeilijke gesprek gelijkwaardig, ook als u het gevoel heeft dat u iets is aangedaan.

4. Kinderen laten kiezen
U blijft ouders van uw kinderen. Uw kinderen hoeven niet te kiezen voor een van beide ouders, en al zeker niet op het moment dat u vertelt dat u uit elkaar gaat. Moet er vanwege praktische of emotionele aspecten wél gekozen worden, dan altijd op een later moment als uw kinderen dit nieuws op een goede manier verwerkt hebben.

5. Uw schuld afkopen
Als u zich schuldig voelt over de scheiding of dat uw kinderen hierdoor verdriet hebben, is het belangrijk dat u dit niet afkoopt door ze meer te verwennen of toe te staan.

Andere aspecten bij scheiden
Uiteraard komen er nog veel meer aspecten kijken bij het uit elkaar gaan als u kinderen heeft.
Op de pagina Echtscheiding leest u hier meer over.

De deur staat voor u open
Zit u met vragen, aarzel dan niet om met Het Familierechthuis te bellen (077-3983000) of te e-mailen naar info@familierechthuis.nl. U kunt bovendien iedere maandag van 17.00 tot 18.00 uur zonder afspraak binnenlopen bij ons kantoor in Horst, Limburg. De deur staat voor u open!