Skip to content
Bel direct 077-3983000

Scheiden is in veel situaties een moeilijk proces. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Naast financiële en juridische zaken spelen vooral emotionele factoren de hoofdrol. De onderlinge communicatie wordt vaak ernstig belemmerd.

Scheidingsmediation is een manier van scheiden waarbij u, onder begeleiding van een mediator, samen afspraken maakt over alle zaken die met de scheiding te maken hebben. Scheidingsmediation oftewel familiemediation van het Familierechthuis is een echte maatwerktraject, waarbij de belangen van alle betrokkenen een even grote rol spelen. Wie de (echt)scheiding ‘wint’ is niet belangrijk, het gaat erom een duurzame en praktische oplossing voor eventuele conflicten te vinden waar alle partijen mee kunnen leven. Het doel is om te voorkomen dat relaties onnodig beschadigen, en zeker de relatie van ouder tot kind. U gaat als partners uit elkaar, maar wel samen als ouders verder. Met scheidingsmediation neemt u stappen om het gezamenlijke leven af te ronden en heldere afspraken te maken voor de toekomst. Financieel, juridisch en emotioneel.

Aspecten die onder andere aan de orde komen bij scheidingsmediation

  • De gewenste omgangsregeling tussen kinderen, vader en moeder;
  • Het berekenen van kinderalimentatie;
  • Het opstellen van een ouderschapsplan;
  • Het bepalen van eventuele partneralimentatie;
  • Woonsituatie: wie blijft in de woning / moet de koopwoning verkocht worden?
  • Boedelverdeling;
  • Verdeling opgebouwd (nabestaanden)pensioen;
  • Aanpassing van verzekeringen;
  • Gemaakte afspraken vastleggen in een scheidingsconvenant;
  • Het convenant en het ouderschapsplan laten bekrachtigen door de rechter.

Helder gespreksverslag

Na elk gesprek maakt de mediator een gespreksverslag. Doorgaans worden na een aantal gesprekken mede aan de hand de gespreksverslagen de gemaakte afspraken vastgelegd in scheidingsconvenant (voor financiële afspraken) en eventueel een ouderschapsplan (voor afspraken betreffende de kinderen).

Mediationovereenkomst

Aan het begin van het mediationproces sluiten partijen en de mediator een mediationovereenkomst volgens het MfN Mediation Reglement. In deze overeenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd. Belangrijke punten in deze overeenkomst zijn:

Inspanningsverplichting

Partijen en de mediator verplichten zich om zich in te spannen de mediation tot een goed einde te brengen.

Vrijwilligheid

Partijen doen altijd vrijwillig mee aan de mediation. Elk van de partijen kan op ieder gewenst moment de mediation beëindigen.

Geheimhouding

Partijen en de MfN mediator verplichten zich tot geheimhouding. Dit waarborgt dat partijen vrij met elkaar kunnen praten en er geen inmenging (gevraagd of ongevraagd) van derden kan plaatsvinden.

Convenant – Ouderschapsplan

De mediation eindigt met een overeenkomst. Hierin legt u het resultaat van de mediation schriftelijk vast. Daarmee zijn de gemaakte afspraken juridisch bindend en kunt u hieraan rechten ontlenen. Met een convenant en het ouderschapsplan heeft u een beginpunt en van daaruit kunt u verder. Dat geeft houvast en kan conflicten achteraf voorkomen.

Mogelijkheid voor gefinancierde rechtsbijstand

Onze mediators zijn aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen is het mogelijk dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Lees meer hierover op www.rechtsbijstand.nl.

Meer over de tarieven van Het Familierechthuis vindt u op familierechthuis.nl/tarieven/.


“Toen ik naar buiten liep, mijn vrijheid tegemoet,

wist ik dat als ik niet al mijn angst, haat, en bitterheid zou achterlaten,

ik dan nog altijd gevangen zou zijn.” 

–  Nelson Mandela 


Heeft u vragen over mediation door Het Familierechthuis? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen om te bespreken of mediation iets voor u is. Wordt u liever zelf gebeld? Stuur een e-mail naar het Familierechthuis en we bellen u terug. U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloop spreekuur.

Back To Top