Skip to content
Bel direct 077-3983000

U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo’n stap is uiteraard heel wat voorafgegaan. Er zijn vaak kinderen bij betrokken, wat het allemaal emotioneler en gecompliceerder maakt. Er moet ineens veel geregeld worden. Waar gaat u wonen? Waar gaan de kinderen wonen? Hoeveel alimentatie moet en kan er betaald worden? Hoe moeten de bezittingen en schulden verdeeld worden? Etc.

Bij de verbreking van een samenwoning spelen vaak andere aspecten een rol dan bij een echtscheiding. De wet biedt namelijk geen regeling die de juridische verhouding tussen samenwonende partners regelt, zoals het huwelijksvermogensrecht dat voor echtgenoten en geregistreerde partners wel doet. Dit zorgt ervoor dat het enkele feit dat partners gaan samenwonen geen vermogensrechtelijke gevolgen heeft.

Als samenwonende partners uit elkaar gaan, vindt een verdeling van de vermogens alleen plaats als tussen de partijen een gemeenschap ontstaan is, bijvoorbeeld doordat u samen een woning hebt gekocht. Uit elkaar gaan terwijl u samenwoont verplicht niet per se tot een verderstrekkende afwikkeling.

Mogelijk heeft u een samenlevingscontract opgesteld, waarin diverse (financiële) kwesties geregeld zijn. Bij het beëindigen van de samenwoning dient het samenlevingscontract nageleefd te worden. Inzage hierin is dan ook vereist voordat hier advies over gegeven kan worden.

Heeft u minderjarige kinderen, dan kunnen deze en andere vraagstukken aan de orde zijn:

  • Zijn de kinderen door u(w partner) erkend?
  • Bent u beiden belast met het gezag over de kinderen?
  • Is er recht op omgang (ook al zou de vader de kinderen bijvoorbeeld niet erkend hebben)?
  • Is er sprake van een alimentatieverplichting?

Wilt u meer weten over de gang van zaken bij de verbreking van een samenwoning/ontbinding samenlevingscontract? Neem dan contact met ons op. Wij ondersteunen u graag met juridisch advies.

U kunt direct contact opnemen met Het Familierechthuis. .U kunt ook vrijblijvend langskomen op ons gratis inloopspreekuur, elke maandag tussen 17.00 en 18.00 uur.

Back To Top