Skip to content
Bel direct 077-3983000

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Het belang van ouders is het welzijn van hun kind(eren). Daarom biedt het Familierechthuis een interactief programma aan waarmee kinderen beter worden voorbereid op de scheiding.

Dankzij dit programma zullen de kinderen beter begrijpen dat:

 • de scheiding niet hun schuld is;
 • hun ouders, ook al wonen zij ergens anders, gewoon ouders blijven;
 • hun ouders van hen blijven houden, ook na de scheiding;
 • ieder mens, dus ook ouders, fouten kunnen maken;
 • de meeste ouders niet meer bij elkaar komen;
 • het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.

Inhoud van het programma De Kinderen Scheiden Mee:

Het programma wordt aangeboden in de vorm van een workshop in een groep of individueel. Het helpt kinderen om door de (moeilijke) scheidingsperiode heen te komen en biedt kinderen en ouders een steuntje in de rug.

Het programma kan ingezet worden aan het begin van de scheidingsperiode en is daarmee dus preventief. Zowel de ouders als de kinderen zullen immers hun weg moeten gaan vinden in de nieuwe situatie.

De ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken. Het leert ouders om door de ogen van hun kinderen te kijken. Het helpt als ouders weten hoe kinderen, gezien vanuit het stadium van hun leeftijd en ontwikkeling, de scheiding ervaren. Ouders leren zich meer te richten op hun kinderen en zullen daardoor onderling beter in staat zijn om hun conflicten op te lossen, waarmee voorkomen wordt dat kinderen in de ouderlijke strijd gevangen raken.

Het programma is kortdurend (daardoor direct toepasbaar in de praktijk) en biedt eveneens ondersteuning aan ouders. Na het volgen van de workshop hebben zowel de ouders als hun kinderen voldoende bagage om een veilig begin te maken aan het verwerkingsproces.

De doelstellingen van het programma De Kinderen Scheiden Mee:

 • Voorkomen/verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding.
 • Het op gang brengen van de verwerking van de scheiding.
 • Meer begrip voor wat een scheiding is.
 • Inzicht in nieuwe werkelijkheid; het verkrijgen van inzicht in de scheiding en de huidige werkelijkheid.
 • Vergroten probleemoplossend vermogen.
 • Vergroten capaciteiten om te uiten; adequaat uiten van gevoelens.
 • Herkennen krachten en kwaliteiten.
 • Meer begrip en beter communicatie met ouders;  het verminderen/voorkomen van miscommunicatie tussen ouders en kinderen.
Back To Top