Skip to content
Bel direct 077-3983000

Een appje als toestemming voor verhuizing 🏠📦

Rechtbank Midden-Nederland 1 september 2023, 16/556693 / F0 RK 23-586 (niet gepubliceerd)

➡️ Wat is er gebeurd?  

Uit de relatie van partijen is in 2019 een zoontje geboren, over wie alleen de vrouw (van rechtswege) het eenhoofdig ouderlijk gezag uitoefent. Het gezin woont in de woning van de man, maar de vrouw heeft haar wortels 70 km verderop. In december 2022 beëindigen partijen hun relatie en tevens hun samenwoning. De vrouw betrekt vanaf dat moment een studio van 25 m2, waarbij partijen een birdnesting-regeling zijn overeengekomen. Hierbij wisselen de ouders van huis in plaats van hun zoontje.

In januari 2023 beëindigt de man deze regeling eenzijdig, door de sleutel van zijn woning van de vrouw terug te eisen. Het zoontje heeft zijn hoofdverblijfplaats bij de vrouw. Tussen het zoontje en de man is een omgangsregeling van kracht. In februari 2023 wordt de man (alsnog) samen met de vrouw belast met het gezag over hun zoontje, waardoor zij gezagsbeslissingen voortaan samen moeten nemen. Zo ook de beslissing over een eventuele verhuizing van hun zoontje (met moeder).

Op 11 februari 2023 stuurt de vrouw een appje naar de man: “Ik wil je even laten weten da ik waarschijnlijk een woning heb gevonden. Ik zoek al 1,5 jaar hier naar een woning in […], maar dat gaat niet lukken. In […] sta ik al 11 jaar ingeschreven bij de woningbouw en kan nu een vier kamer appartement krijgen met een tuin. Ik wil ook verder met mijn eigen leven en een normale thuissituatie hebben voor […], want dit is geen leven zo in een studio. Ik wil echt dat we beiden zoveel mogelijk met […] zijn en dat we daar goede afspraken over maken’, waarop de man direct reageert met: “Doe wat je moet doen, zorg alleen goed voor […]”. Vanaf dat moment twisten partijen over de vraag of de vrouw uit het bericht van de man mocht afleiden dat de man aan de vrouw toestemming gaf om met hun zoontje te verhuizen.

➡️ De beoordeling van de rechtbank

De rechtbank stelt voorop dat voor alle partijen duidelijk was dat het verblijf van de vrouw in de studio geen houdbare situatie was. Daarbij wist de man op het moment dat hij de sleutel van zijn woning terugvorderde, dat de vrouw actief op zoek zou gaan naar andere geschikte woonruimte in de omgeving waar haar wortels liggen. Met het innemen van de sleutel is de vrouw door de man feitelijk voor het blok gezet. De vrouw moest voor hun zoontje zorgen, waardoor zij wel op zoek moest naar geschikte woonruimte voor hun allebei. Tevens is de rechtbank van mening dat uit het bericht van de vrouw duidelijk de strekking van het bericht blijkt.

➡️ De beslissing

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vrouw uit de bewoordingen en het gedrag van de man mocht afleiden dat zij met haar zoontje naar […] kon verhuizen. De man heeft hier met zijn appje toestemming voor gegeven, zodat er geen vervangende toestemming van de rechtbank nodig was.

Back To Top