Skip to content
Bel direct 077-3983000

Een vader maakt misbruik van zijn gezag

Rechtbank Noord-Holland 10 januari 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:835

➡️ Waar ging het over?

Uit een huwelijk tussen een man en een vrouw zijn drie minderjarige kinderen geboren. Beide ouders oefenen over deze kinderen het gezag uit. In 2023 gaan zij feitelijk (maar nog niet juridisch) uit elkaar. De kinderen wonen op dat moment bij de vrouw. Tussen de kinderen en de man is een zorgregeling van kracht. Hier wordt door toedoen van de man echter geen uitvoering aan gegeven. De vrouw is terminaal ziek en heeft nog maar een levensverwachting van één jaar.

In de echtscheidingsprocedure tussen de man en de vrouw wordt naar aanleiding van de mondelinge behandeling zelfstandig door de Raad voor de Kinderbescherming (hierna: RvdK) verzocht om het gezag van de man over zijn kinderen te beëindigen. De RvdK volgt hier het verzoek dat gedaan is door de vrouw om met het eenhoofdig gezag te worden belast. De RvdK stelt dat de kinderen door de houding van de man klem en verloren raken tussen beide ouders. Daarbij maakt de man ook nog eens misbruik van zijn gezag.

➡️ De beoordeling van de rechtbank

De rechtbank is van mening dat het voor de man klaarblijkelijk moeilijk is om de belangen van de kinderen voorop te stellen. Ondanks dat de man goed weet wat ervan hem verwacht wordt en welke prioriteiten voor de kinderen zouden moeten gelden, lukt het hem onvoldoende om in hun belang te handelen. Een voorbeeld hierbij is, dat de man pas wil meewerken aan het aanvragen van nieuwe paspoorten voor de kinderen, als de vrouw hem € 3.000,- betaalt vanwege de verkoop van de gezinsauto.

Bovenstaande heeft de nodige emoties teweeg gebracht, ook bij de kinderen. Zo moest één dochter tijdens het kind gesprek huilen door de houding van vader. De geplande vakantie is namelijk, vanwege het ontbreken van de paspoorten, niet door kunnen gegaan. Mogelijk zouden zij zelfs de begrafenis van hun moeder in Marokko hierdoor niet bijwonen, als ze geen geldige paspoorten hebben. Uit de vragen van de rechter op hoe de man zijn gezag zou gebruiken na het overlijden van de vrouw blijkt ook het onvermogen van de man om in het belang van de kinderen te handelen.

➡️ De beslissing

De rechtbank is van mening dat er een hele ingewikkelde situatie voor de kinderen is ontstaan. De rechtbank verwacht, gezien de houding van de man ter zitting, dat de man zijn gezag ook in de toekomst zal misbruiken in een situatie waarin hij alleen is belast met het gezag over de kinderen. Voorgaande rechtvaardigt de beëindiging van het gezag van de man. De rechtbank wijst het verzoek toe en verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad. Dit zorgt ervoor dat de beslissing directe in werking treedt. Hierdoor kan de vrouw zelfstandig besluiten nemen over wat in de laatste fase van haar leven in het belang van de kinderen is. Tevens kan de hierdoor in haar testament opgenomen benoeming van haar zus tot voogd over de kinderen werking krijgen. Tot slot ziet de kinderrechter aanleiding om ambtshalve (op eigen verzoek) op grond van artikel 1:250 BW een bijzondere curator voor de kinderen te benoemen om zo hun belangen de komende periode te waarborgen.

Voor het volledige uitspraak wordt u verwezen naar rechtspraak.nl.

Back To Top