Skip to content
Bel direct 077-3983000

Kosteloze rechtsbijstand bij overheidsingrijpen in familiezaken

Ouders kunnen zich sinds 1 januari 2023 via kosteloze rechtsbijstand laten vertegenwoordigen door een advocaat, als zij te maken krijgen met een procedure waarbij de overheid het gezag over hun kind(eren) wil beëindigen.

Sinds 1 oktober 2023 is deze pilot uitgebreid met kosteloze rechtsbijstand in het geval van een eerste (spoed)-uithuisplaatsing. Zo komen ouders met (nog wel het) gezag ook in aanmerking voor kosteloze rechtsbijstand van een advocaat, wanneer de overheid middels een procedure hun kind(eren) uit huis wil plaatsen.

Voor deze pilot hebben de advocaten van Het Familierechthuis zich ook aangemeld. Wanneer een verzoek tot gezagsbeëindiging of een eerste verzoek tot (spoed)uithuisplaatsing wordt ingediend bij de rechtbank (dit gebeurt meestal door de Raad voor de Kinderbescherming of een Gecertificeerde Instelling) wijst de rechtbank een jeugdrecht- of familierechtadvocaat aan die bij de Raad heeft aangegeven deel te willen nemen aan deze pilot.

Als u (als ouder) bijgestaan wilt worden door een , kan deze advocaat contact hierover opnemen met de rechtbank. Mocht u onze hulp wensen bij (één van) deze procedures, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u namelijk graag.

Back To Top