Skip to content
Bel direct 077-3983000

Vervangende toestemming bij gezamenlijk gezag

Het uitgangspunt naar Nederlands recht is dat twee ouders het (gezamenlijk) gezag uitoefenen over hun minderjarige kind(eren). Dit blijft in beginsel ook na een echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap zo. Bij gezamenlijke gezagsuitoefening dienen de ouders allebei toestemming te verlenen voor bijvoorbeeld de inschrijving van hun kind op een nieuwe school of een voor verhuizing.

Ook voor het aanvragen van een nieuw reisdocument is toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig*. Ontbreekt de toestemming van één van de ouders voor deze aanvraag, maar heeft het kind wel een (nieuw) identiteitsbewijs nodig, dan kan de rechter daar vervangende toestemming voor verlenen. Een verzoek tot vervangende toestemming voor een reisdocument kunt u zelf indienen bij de rechtbank.

Wij kunnen u in procedures betreffende vervangende toestemming uiteraard ook bijstaan. Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan kan dit (behoudens procedures over het (uitsluitend) aanvragen van een reisdocument) zelfs tegen een lage eigen bijdrage.

Heeft u vragen over vervangende toestemming of gezamenlijk gezag, dan staan wij u graag te woord tijdens een vrijblijvend gesprek.

* kinderen vanaf 12 jaar mogen zelf een identiteitskaart aanvragen

Back To Top