Skip to content
Bel direct 077-3983000

Achter gesloten deuren

Met enige regelmaat wordt door cliënten de vraag gesteld of zij een familielid, goede vriend of vertrouwenspersoon mee mogen nemen naar een zitting. Bij zaken in het personen- en familierecht is het uitgangspunt echter dat dit niet is toegestaan. Deze zaken vinden namelijk in beginsel achter gesloten deuren plaats. Dat wil zeggen dat alleen (proces)partijen met hun advocaten, de rechter en de griffier hierbij aanwezig mogen zijn. Bij zaken over omgang en gezag kan daarnaast ook de Raad voor de Kinderbescherming worden uitgenodigd voor de zitting.

Behandeling achter gesloten deuren is in de wet vastgelegd (artikel 803 lid 1 en artikel 815 lid 5 Rv). Dit is de regel, in verband met de belangen van minderjarigen of de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van belanghebbenden.

Uitsluitend op verzoek van een belanghebbende in een procedure, kan de rechter hier een uitzondering op maken. Daarbij is dan wel noodzakelijk dat er een zwaarwegend belang is bij openbare behandeling van de zaak. Dat belang moet bovendien groter zijn dan het belang bij (kort gezegd) privacy van de overige betrokkenen. Dit staat eveneens in de wet (artikel 803 lid 2 Rv).

Wil je iemand meenemen naar de rechtbank? En wil hij of zij in het gebouw op je blijven wachten tot de zitting is afgelopen? Dat mag! In vrijwel elke rechtbank kan dat vlak bij de zittingszaal. Er is in de meeste rechtbanken ook een koffiecorner of -automaat waar iets te drinken of te eten gehaald kan worden. Koffie, thee en water zijn vaak zelfs gratis. Zo wordt het wachten wat veraangenaamd.

Back To Top