Skip to content
Bel direct 077-3983000

‘Internationale Dag van de Rechten van het Kind’ | 20 november

Aanstaande maandag 20 november 2023 wordt de ‘Internationale dag van de Rechten van het Kind’ (Universal Children’s Day) gevierd 🌍. Op deze dag zijn in 1989 de rechten van het kind officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag (IVRK) van de Verenigde Naties.

Deze dag herinnert ons eraan dat elk kind, waar ook ter wereld, recht heeft op een veilige en gezonde omgeving, onderwijs en de kans moet krijgen om te bloeien. 💙🌈

Laten we gezamenlijk streven naar een wereld waarin elk kind, ongeacht de omstandigheden, kan opgroeien in een veilige en liefdevolle omgeving, waarin elk kind de mogelijkheid krijgt om zonder angst op te groeien en waarin elk kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen tot een sterk en veerkrachtig individu. 🫱🏻‍🫲🏽✨

#kinderrechten #InternationaleDagvandeRechtenvanhetKind #kinderen #HetFamilierechthuis  #IVRK

Back To Top