Skip to content
Bel direct 077-3983000

Scheiden zonder schade

Scheiden zonder schade

Op 22 februari 2018 bood oud-minister André Rouvoet het verslag ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ aan minister Dekker (Rechtsbescherming) aan. Daarin pleitte hij er reeds voor om kinderen bij echtscheidingen zo veel mogelijk buiten de strijd te houden.

De ministers Dekker en De Jonge (VWS) informeren nu bij kamerbrief van 9 mei 2018 de Tweede Kamer over het uitvoeringsprogramma “Scheiden zonder schade”. Deze brief bevat actiepunten om schade bij kinderen als gevolg van echtscheidingen van ouders te voorkomen.

Één van de actiepunten is om stappen te maken richting een eventuele nieuwe scheidingsprocedure. De nieuwe procedure dient oplossingsgericht te zijn. Ouders zullen bewust gemaakt worden van hun verantwoordelijkheden. Tevens dient hen de weg gewezen te worden naar mogelijke hulpverlening. Daarbij zou, volgens de actiepunten, een scheidingsloket (bij de gemeente) helpend kunnen zijn. Immers, zoals het door minister Rouvoet treffend wordt gezegd: “Van je partner kun je scheiden, maar ouderschap blijft.”

Conflicten die gepaard gaan met een scheiding wil men zoveel mogelijk buiten de rechtszaal gaan houden. En als ex-partners zich toch tot de rechter wenden, dan dient het proces zo veel mogelijk te worden ontdaan van elementen van tegenspraak.

Het Familierechthuis juicht deze ontwikkelingen toe en zal de uitvoering van de actiepunten dan ook op de voet blijven volgen.

Back To Top