Skip to content
Bel direct 077-3983000

Automatisch gezamenlijk gezag door erkenning

Wist u dat …

Per 1 januari 2023 zijn de regels met betrekking tot het verkrijgen van gezamenlijk gezag gewijzigd. Hierdoor krijgen ouders die niet gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan voortaan van rechtswege het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kind vanaf het moment dat het kind wordt erkend.

Vóór 1 januari 2023 was dit anders en ontstond gezamenlijk gezag niet van rechtswege na de erkenning van een kind. Daar was een afzonderlijke registratie bij de rechtbank voor nodig, op verzoek van beide ouders. Indien de moeder hier geen medewerking aan verleende en dus geen toestemming gaf voor het verkrijgen van gezag voor de andere ouder, kon deze een verzoek daartoe indienen bij de rechtbank. De rechter beoordeelde dan of gezamenlijk gezag in het belang van het kind wenselijk was.

Kinderen die vóór 1 januari 2023 zijn erkend blijven onder deze ‘oude’ regeling vallen.

Vooral wanneer ouders uit elkaar gaan kan het ontbreken van gezag voor ongelijke verhoudingen zorgen tussen beide ouders

Heeft u een relatie (gehad) én uw kind erkend vóór 1 januari 2023? Dan bent u als erkenner niet automatisch belast met het gezag over dit kind. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u uiteraard altijd vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u namelijk graag.

#hetfamilierechthuis #gezag #eenhoofdiggezag #gezamenlijkgezag #ouderlijkgezag #erkenning #kind #personenrecht #familierecht #relatie

Back To Top